L'equip de professionals

Volem que coneixeu l’equip de professionals que fan realitat el nostre concepte de centre residencial.

Un equip compromès a vetllar pel benestar de grans persones.

Ens satisfà dedicar esforços a grans persones i poder formar una gran comunitat, amb personalitat pròpia i projectes engrescadors per a tothom.

Ens guiem per la cultura del bon tracte i de l’atenció permanent i personalitzada a les vostres necessitats.

Per aconseguir-ho, hem reunit professionals de diferents especialitats per garantir el benestar del vostre dia a dia i fer-ho d’una manera integral.

Vetllem per la vostra salut, pel manteniment de les capacitats físiques i motores, per la tranquil·litat psicològica i emocional, pel foment de les activitats socials…

EL NOSTRE EQUIP ESTÀ FORMAT PER PROFESSIONALS SEMPRE PROPERS I AL VOSTRE SERVEI